MyNight Logo
Nalagam Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ogleduješ si dogodek v preteklosti.

SONICA SERIES 2024 x IKLECTIK X KINO ŠIŠKA: MARIA CHAVEZ, MORITA VARGAS & LIP ROUGE

15. junija @ 20:00

SONICA SERIES 2024 x IKLECTIK X KINO ŠIŠKA: MARIA CHAVEZ, MORITA VARGAS & LIP ROUGE

Festival SONICA se po nekajletnem zatišju vrača s koncertno serijo!

Nov cikel odpiramo v sodelovanju z znamenitim londonskim umetniškim prostorom Iklectik in s CUK Kino Šiška. Serijo pričenjamo z nastopom perujske vizionarske turntablistke, zvočne umetnice in didžejke Marie Chavez. Gre za prvi nastop ene najbolj izstopajočih ustvarjalk v polju sodobnega eksperimentalnega gramofonarstva. Hkrati predstavljamo premiero druge letošnje SONICA rezidence z domačim ambientalnim duom Lip Rouge in argentinsko producentko ter vokalistko Morito Vargas v sozvočju ambientalne glasbe in sanjavega popa v hibridni zvočni fantaziji.

MARIA CHAVEZ (PE)
Maria Chávez, rojena v Limi v Peruju in živeča v New Yorku, je najbolj znana kot abstraktna turntablistka, zvočna umetnica in didžejka. Skupaj s kolegicama Mariam Rezaei, Evichsen in Marino Rosenfeld je v zadnjih letih v ospredju eksperimentalnega turntablizma. Naključja, slučaji ter napake so teme, ki združujejo njeno delo v različnih medijih, vključno z improviziranim performansom, zvočno in marmorno skulpturo, vizualno umetnostjo ter knjižnimi predmeti. Njen pristop temelji na globokem poslušanju, obliki utelešenega poslušanja, ki ga je razvila njena pokojna mentorica Pauline Oliveros.

Maria je edina abstraktna turntablistka na svetu, ki nastopa z redko iglo, znano kot dvojna igla RAKE. Ta posebna naprava vsebuje dve igli na eni glavi, kar ji omogoča hkratno branje dveh različnih segmentov ene plošče. V kombinaciji z njeno neponovljivo sposobnostjo ustvarjanja nepozabnih zvočnih doživetij iz drobcev deformiranih in prepariranih vinilnih plošč je vsak nastop resnično edinstven.

Marijina praksa je globoko ekspanzivna, odzivna in radovedna. V zadnjih desetletjih so njeno delo predstavile in podprle številne ustanove, med drugim Rewire Festival, Counterflows Festival, Donau Festival, MoMA PS1, The Getty, The Wire, MOCA Jacksonville, Black Mountain College Museum, Cambridge University Press in številne druge. Njena knjiga iz leta 2012, Of Technique: Chance Procedures on Turntable, si je pridobila sloves akademskega vira o gramofonarstvu in temeljnega besedila za novo generacijo gramofonarjev.

Njene obsežne zvočne in večmedijske instalacije ter druga dela so bila razstavljena v muzeju Getty, fundaciji JUDD, na Documenti 14 v Kasslu in v HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) ter številnih drugih ustanovah po svetu.

SONICA REZIDENCA 2024: MORITA VARGAS & LIP ROUGE

MORITA VARGAS (AR)
Morita Vargas je skladateljica, pevka in producentka eksperimentalne glasbe, povezane s scensko umetnostjo in performansom. Potopila se je v digitalno glasbo in se odprla svetu elektronskih orodij, da bi ujela njihove zvoke, pri čemer je vstopila v interakcijo z žanri, kot so ambient, dream pop preko katerih tvori hibridne zvočne fantazije.

Morita pripada novemu ženskemu gibanju, graditeljicam novega načina umetnosti za občutljivo družbo, ki je odprta za radovednost in zavestno poslušanje. Njeni nastopi ponujajo polno estetskih sredstev z vizualnimi intervencijami, pri čemer se Morita poigrava z vlogo zvočnega pripovedovalca novega jezika. Izdala je dva albuma: „8“, izdan na vinilu (2020) pri estonski založbi Hidden Harmony Recordings in „Mandrágora“ v obliki kasete in knjige (2019) pri nemški založbi Autogénesis Magazine.

Sodelovala je s številnimi umetniki z vsega sveta ter nastopala in sodelovala na različnih festivalih, med drugim na: Mutek (Arg), Marvin (Mex), Maintenant Festival (Fr), NRML (Mex),Tecnópolis (Arg), Les Femmes S’en Mêlent (Fr), Trimarchi (Arg), Rewire (Nl) in Pleamar (Arg). Igral je tudi na različnih prizoriščih, kot so Mengi (Reikiavik, Islandija), Kolonia Artystow (Gdansk, Poljska), B23 (Berlin, Nemčija); Paard (Haag, Nizozemska) in Sveta (Tallin, Estonija).

LIP ROUGE (SI)
Dvojec Lip Rouge sestavljata glasbenici Karmen Ponikvar in Eva Mulej, smo prvič spoznali na kompilaciji “Senzorama Vol 1” (ZARŠ, 2021) skozi skladbo “Sakura”, ki je nakazala njun raziskovalni avtorski izraz. Ključne estetske koordinate jima predstavlja zgodnja elektronska glasba, aktualne vokalne inovacije in namišljene zgodbe. Lip Rouge raziskujeta transparentnost zvoka s kombiniranjem zvokov analogne sinteze, glasu, različnih inštrumentov in terenskih posnetkov. Z organskimi zvočnimi strukturami ustvarjata mistično potovanje po hipnotičnih ambientalnih pokrajinah. Zakoreninjen bo v nenavadnih akustičnih kombinacijah in intuitivnem raziskovanju zvoka. .S prvencem “Tūndâr” pri založbi AmbientSoup,sta navušili glasbene kritike pri nas in med drugimi nastopili na festivalu MENT Ljubljana. Lip Rouge nedvomno spada med najbolj obetavne mlade eksperimentatorke na sceni in veliko obeta.

IKLECTIK je neprofitna organizacija s sedežem v Londonu, ustanovljena l. 2014. Osredotoča se na spodbujanje eksperimentiranja na področju zvoka, umetnosti, novih medijev in nastajajočih tehnologij. IKLECTIK organizira dogodke, delavnice, rezidence in pogovore, katerih cilj je raziskovanje procesov in tehnik, hkrati pa obravnava družbena, politična in kulturna vprašanja. Na koncertih in perfromansih v živo, festivalih in prireditvah za zbiranje sredstev je gostil že več kot 3000 umetnikov.
www.iklectik.org

Morita Vargas je del platforme SHAPE+, sofinancirane s strani Evropske Unije.

Vstopnice: 13€ (predprodaja) / 16€ (vrata)

_EN

After a few years of silence, SONICA Festival is happy to announce the return of the SONICA concert series!

We are launching the new series in collaboration with the famous London art space Iklectik and Kino Šiška. The series kicks off with a performance by the visionary Peruvian turntablist, sound artist and DJ Maria Chavez, the first appearance of one of the most outstanding artists in the field of contemporary experimental turntablism. At the same time, we present the premiere of the second SONICA residency of the year, featuring local ambient duo Lip Rouge and Argentinian producer and vocalist Morita Vargas in a hybrid sonic fantasy of ambient music and dreamy pop.

MARIA CHAVEZ (PE)
Born in Lima, Peru and based in NYC, Maria Chávez is best known as an abstract turntablist. sound artist and DJ. Along with her peers Mariam Rezaei, Evichsen and Marina Rosenfeld she is at the forefront of experimental turntabilsm in recent years. Coincidence, chance and failures are themes that unite her work across mediums, including improvised performance, sound and marble sculpture, visual art, and book objects. Her approach is rooted in Deep Listening, a form of embodied listening developed by her late mentor Pauline Oliveros.

Maria is the only abstract turntablist in the world who performs with a rare needle known as the RAKE Double Needle. This special device contains two needles on one head, allowing it to read two different segments of a single record at the same time. Paired with her inimitable ability to create unforgettable sonic experiences from shards of broken records, each performance is truly unique.

Maria’s practice is profoundly expansive, responsive and curious. Her work has been featured and supported by a myriad of institutions over the past decades including Rewire Festival, Counterflows Festival, Donau Festival, MoMA PS1, The Getty, The Wire, MOCA Jacksonville, Black Mountain College Museum, Cambridge University Press and many, many more. Chavez’s 2012 book, Of Technique: Chance Procedures on Turntable has garnered a reputation as both an academic resource on turntablism and a foundational text for a new generation of turntablists.

Her large scale sound & multi-media installations along with other works have been shown at the Getty Museum, the JUDD Foundation, Documenta 14 in Kassel, Germany and HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) amongst many other institutions around the world.

www.mariachavez.org
www.mariachavez.org
mariachavez.bandcamp.com
soundcloud.com/maria-chavez
www.instagram.com/chavezsayz/
twitter.com/Chavezsayz
www.facebook.com/MariaChavezSound

SONICA RESIDENCY 2024: MORITA VARGAS & LIP ROUGE

MORITA VARGAS (AR)
Morita Vargas is a composer, singer and producer of experimental music linked to scenic arts and performance. She immersed herself in digital music, opening up to a world of electronic tools to capture their sounds, interacting with the ‘ambient’ genre, ‘dream pop’ and ‘hybrid fantasy’.

Morita belongs to a new women’s movement, builders of a new way of art for a sensitive society, open to curiosity and conscious listening. Providing a show full of aesthetic resources with visual interventions, Morita plays at being the sound narrator of a new language. She has released two albums; “8”, edited in vinyl (2020) by the Estonian label Hidden Harmony Recordings with physical distribution of up to 20 countries. And “Mandrágora” in cassette + book format (2019) by the German label Autogénesis Magazine.

She has made numerous collaborations with artists from around the world and performed and participated at diverses festivals including: Mutek (Arg), Marvin (Mex), Maintenant Festival (Fr), NRML (Mex),Tecnópolis (Arg), Les Femmes S’en Mêlent (Fr), Trimarchi (Arg), Rewire (Nl) and Pleamar (Arg). Also played in diverses scenarios like Mengi (Reikiavik, Iceland), Kolonia Artystow (Gdansk, Poland), B23 (Berlin, Germany); Paard (The Hague, Netherlands) and Sveta (Tallin, Estonia).

https://moritavargas.bandcamp.com
https://www.instagram.com/moritavargas/

LIP ROUGE (SI)
The duo Lip Rouge (Karmen Ponikvar and Eva Mulej- Oka) was first introduced on the compilation “Senzorama Vol 1” (ZARŠ, 2021) through the track “Sakura”, which showed their exploratory expression. Their key aesthetic coordinates are early electronic music, modern vocal innovations and imaginary stories. Lip Rouge explores the transparency of sound by combining the sounds of analogue synthesis, voice, various instruments and field recordings. With organic sound structures, they create a mystical journey through hypnotic ambient landscapes which are rooted in unusual acoustic combinations and intuitive explorations of sound. With their debut album “Tūndâr” on the AmbientSoup label, they have wowed music critics in Slovenia and performed at the MENT Ljubljana festival, among others. Lip Rouge is undoubtedly one of the most promising young experimentalists on the scene and shows great promise.

https://www.instagram.com/lip__rouge/
https://www.facebook.com/liprougesounds/
https://ambientsoup.bandcamp.com/album/lip-rouge-t-nd-r

IKLECTIK is a non-profit organisation based in London, founded in 2014. It focuses on fostering experimentation in sound, art, new media, and emerging technologies. IKLECTIK organises events, workshops, residencies, talks aiming to explore processes and techniques while addressing social, political, and cultural issues. It has hosted over 3000 artists in live performances, festivals, and fundraisers.
www.iklectik.org

Morita Vargas is part of SHAPE+ Platform, co-funded by European Union.

Tickets: 13€ (presale) / 16€ (doors)

Podrobnosti

Datum:
15. junija
Čas:
20:00 - 21:00

Prizorišče

Kino Šiška
Kino Šiška
Ljubljana, 1000 Slovenia
Telefon:
(01) 500 30 00